Üzleti képzés, már középiskolás korban

Mészáros László évekkel ezelőtt alapította meg az Amerikai Egyesült Államokban a Meszaros International Center of Entrepreneurship (Mészáros Nemzetközi Vállalkozóképző Központ, (rövidítésben MICE) nonprofit szervezetet, majd Magyarországon a Képzett Fiatalokkal a Jövőért – MICE Program Alapítványt.

2015-évi könyvvásárra jelent meg, a SIKERRE SZÜLETTEM életrajzi kötete, melyben a kalandos életút bemutatása mellett a magyarság iránti elkötelezettségéről és az új nemzedék üzleti képzésének fontosságába vetett hitéről tesz tanúbizonyságot.

Vállalkozói Tréning Program

Saját forrásból indította el 2003-ban 17-24 éves fiatalok üzleti életre való felkészítését, az amerikai képzés magyarországi követeként.
A képzés egyszerű, közérthető formában járja végig egy vállalkozás alapításának és működtetésének minden fontos területét. Megismerik a vállalkozási formák jellemzőit, az alapítás lépéseit, a szervezési és vezetési, működtetéssel, versenyhelyzettel kapcsolatos ismereteket. Piacelemzést-, a marketing alapfogalmait, üzleti terv készítésének módszereit, tehát mindazon kérdéseket, melyeket figyelembe kell venni egy vállalkozás indításakor.

Ki a vállalkozó, témakörben, bemutatja, hogy a vállalkozó az a személy, aki felismer, vagy megismer egy üzleti lehetőséget. Felépít, egy szervezetet (gazdasági vállalkozást) az üzleti lehetőség kihasználására. Vállalja az ezzel együtt járó kockázatot a várható szakmai, piaci, pénzügyi, társadalmi siker reményében a, másfelől az élet vállalkozással kapcsolatos nehézségeire is igyekszik felkészíteni. Eligazodást, ismereteket nyújt a képzés, a vállalkozások pénzügyi és számviteli rendszeréről, alapvető pénzügyi kimutatások (mérleg, eredmény kimutatás, cash flow,hitel,saját tőke.), azok tartalmának, szerkezetének megismertetésével..Fontos a képzés etikus szemlélete.

A tanfolyam záró szakaszában,a fiatalok egy virtuális vállalkozást alapítanak, saját ötletük megvalósítására. Kialakítják a vállalkozás vezetését (3-5 fõ) , meghatározzák a vezetői szerepeket és egy üzleti tervet készítenek.
Az oktatás zárásaként a tanulok, az elkészített üzleti tervüket szóban és írásban bemutatják, osztálytársaik, szüleik előtt, sikeres vállalkozások vezetői meghívásával, létrehozott zsűrinek. Az elmúlt időszakban 600 diák végezte el a MICE tanfolyamát.

Munkáját önkéntes aktivisták segítik, kiemelkedő munkát végzett, a Bicskén élő Kemény István. Segítségével vette fel a kapcsolatot dr. Hofman Rózsa államtitkár asszonnyal az alapítvány. A Nemzeti Alaptantervet kidolgozó bizottság elnökének dr. Kaposi József úrnak felkérésére a MICE Társelnöke megírta az Etikus vállalkozói ismeretek/ önálló tantárgyi keretben a szabad órakeret terhére választható/ tananyagát a középiskolák 11-12 évfolyama számára. Kidolgozta, a”Pedagógusok felkészítése az etikus vállalkozói ismeretek tanítására,” 60 órás tananyagát, a szakgimnáziumok részére is, amely 2017. júniustól kerül indításra.

A felkészítés szervezését, Az Oktatáskutató és Fejlesztési Intézettel kötött megállapodás és az Oktatási Hivatal határozata alapján, az alapítványunk végzi,a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával,mintegy 500 tanár részére.
Mészáros László álma magyar segítőinek munkájával kiegészülve, így vált valóra.

Zentai Gábor
MICE társelnök

KAPCSOLAT