PEDAGÓGUSKÉPZÉS

Etikus vállalkozói ismeretek oktatására

60 órás részben távoktatási keretek között megvalósuló, 60 kreditpontot érő, középiskolai pedagógusok számára szervezett képzési program.


Mészáros László évekkel ezelőtt alapította meg az Amerikai Egyesült Államokban a Meszaros International Center of Entrepreneurship (Mészáros Nemzetközi Vállalkozóképző Központ, (rövidítésben MICE) nonprofit szervezetet, majd Magyarországon a Képzett Fiatalokkal a Jövőért – MICE Program Alapítványt.

Munkáját önkéntes aktivisták segítik Kiemelkedő munkát végzett, a Bicskén élő Kemény István. Segítségével vette fel a kapcsolatot dr. Hofman Rózsa államtitkár asszonnyal az alapítvány. A Nemzeti Alaptantervet kidolgozó bizottság elnökének dr. Kaposi József úrnak felkérésére a MICE Társelnöke megírta az Etikus vállalkozói ismeretek/ önálló tantárgyi keretben a szabad órakeret terhére választható/ tananyagát a középiskolák 11-12 évfolyama számára. Kidolgozta, a”Pedagógusok felkészítése az etikus vállalkozói ismeretek tanítására,” 60 órás tananyagát, a szakgimnáziumok részére is, amely 2017.júniustól kerül indításra.

A felkészítés szervezését, Az Oktatáskutató és Fejlesztési Intézettel kötött megállapodás és az Oktatási Hivatal határozata alapján, az alapítványunk végzi, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, mintegy 500 tanár részére. Mészáros László álma magyar segítőinek munkájával kiegészülve, így vált valóra. A pedagógusoknak lehetőséget adunk az utógondozásra, teret adunk véleményeiknek, tapasztalataiknak, hogy előbbre lendítsék metodikánkat. Figyelemmel kísérjük munkájukat, segítjük, kiegészítjük tudásukat, hogy mindig megfelelő ismeretük legyen a folyamatosan változó, alakuló gazdasági környezetről. Továbbá a felmerülő nehézségeken átsegítsük őket.


Kinek szól

Ez a továbbképzés azoknak a középiskolai tanároknak szól, akik kellőképpen vállalkozó szelleműek ahhoz, hogy elsajátítsanak egy új tananyagtartalmat és egy új szemléletet, amely lehetővé teszi diákjaik kezdeményezőkészségének és vállalkozói kompetenciájának fejlesztését, felkészíti őket a tanulásból a munka világába való átmenetre.

Ezek a NAT-ban rögzített kulcskompetenciák közé tartoznak, és e kompetenciafejlesztés egyik útja lehet az Etikus vállalkozói ismeretek kerettantervi választható tantárgy bevezetése a középiskolában.


Mit ad a program a pedagógusnak

A képzést választó pedagógusok tájékozottak lesznek társadalmi, gazdasági és vállalkozói kérdésekben, ismerni fognak a vállalkozás folyamatára, értékteremtő céljára vonatkozó elméleti és gyakorlati példákat, érteni fogják a piacgazdaság alapvető folyamatait, képesek lesznek piacelemzésre és saját üzleti terv készítésre. Mindezek mellett számos módszert és kreatív feladatot ismerhetnek meg és próbálhatnak ki, amelyek segítségével diákjaiknak is átadhatják a megszerzett ismereteket, és támogathatják őket saját vállalkozói ötletük kidolgozásában. A fenti, NAT-ban is rögzített kulcskompetenciák fejlesztésének egyik útja lehet az Etikus vállalkozói ismeretek kerettantervi választható tantárgy bevezetése a középiskolában.


Mit ad a diákoknak

A képzés résztvevői a kontaktórák során megismerik a tantárgy alapfogalmait, az üzleti filozófiát és az etikus szemléletet, valamint módszertani segítséget kapnak a tantárgy tanításához és megismerkednek az üzleti prezentáció elemeivel is.


Önnálló feladatok

Az elméleti tananyag legnagyobb részével a távoktatásos szakaszban ismerkednek meg, ahol elsősorban a menedzsment témakörébe tartozó fejezetek szerepelnek, mint például a piacelemzés, a marketing mix, a humánerőforrás tervezés vagy a szervezeti felépítés, de ezekhez kapcsolódóan is kreatív feladatokat kell megoldaniuk, amelyeket önálló internetes kutatással tudnak elvégezni. Így az üzleti terv készítés minden lépését önállóan is végigjárják.


Csoportmunka

A csoportmunkákon kialakulnak azok a négyfős teamek, amelyek üzleti terv készítéssel saját élményt szereznek ebben a folyamatban épp úgy, mint leendő diákjaik. A képzés jelenléti napjain a résztvevők szinte mindig csoportmunkában dolgoznak, hiszen közösen dolgozzák ki üzleti ötletük megvalósításának tervét, és mindezt csapatépítő tréning előzi meg. A képzői előadások folyamatosan segítik a tantárgy alapfogalmainak elsajátítását és a kreatív feladatok alapjául szolgálnak, de a képző hangsúlyt fektet az ön- és társértékelésre is. A résztvevők egyebek mellett megismerkedhetnek a nominális csoportmódszerrel, a brainwritinggal, vagy a hat gondolkodó kalap módszerével.

A távoktatásos szakaszban az egyéni feladatok megoldásában a képző tutorként segíti a résztvevőket folyamatos visszajelzéseivel, majd fórumok segítségével kell a csapatoknak szintetizálni az elkészült anyagokat. A végleges üzleti tervet minden résztvevőnek önállóan kell elkészítenie és a Moodle felületre feltöltenie a képzés végeztével.

Aktív részvétel a jelenléti képzési órák 90%-án, illetve a távoktatási szakasz feladatainak megoldása, a kapcsolódó dokumentumok és az üzleti terv elkészítése és feltöltése egy megadott internetes felületre. Az értékelés a résztvevő pedagógusok folyamatos munkájára épül, és előre meghatározott, illetve ismertetett kritériumrendszer alapján történik. A képzés teljesítéséhez 75%-os eredmény, 56 pont szükséges.

 

Jelentkezzen oktatónak!

Vegye fel velünk a kapcsolatot.

 
KAPCSOLAT