A MICE missziója

A MICE Program Alapítvány küldetése, hogy tudatosítsa az etikus magatartás, szellemiség fontosságát és építő jellegét az üzleti és vállalkozó életben.


A világ fejlődésének, az emberiség életének minőségi és technikai javulásának titka az alapvető emberi értékekben van. Örök értékek, mint tisztesség, becsület, emberségesség, kreativitás, tudásvágy, tenni akarás mozgatják, hajtják előre az emberiséget a haladás, fejlődés útján. A haladás, fejlődés alappillérei és építő elemei maga az ember. Az ember segítőtámasza az etikus szellemiség, magatartás és cselekvés.


Mit jelent a MICE?

  • Az eredeti elnevezés (Meszaros International Center of Entrepreneurship) Magyarországon MICE Képzett Fiatalokkal a Jövőért alapítvány.
  • Az USA-ban (New York államban, Buffaloban) létrehozott, fiatal tehetségek és a jövő üzletembereinek képzésére alakult szervezet.
  • A MICE évek óta nagy sikerrel szervezi amerikai és magyar fiatalok számára az etikus üzleti ismeretek kurzusait.
  • Az Etikus Vállalkozási Ismeretek (EVI) Tréning Program vállalkozási alapismereteket tanít egyedülálló és izgalmas módszerrel.

A MICE Foundation Inc. már 2003-ban megindította Budapesten az első programját az érdeklődő magyar fiatalok számára. 2013. óta a Nemzeti alaptanterv szabad órakeret terhére választható a MICE-VTP Vállalkozói Tréning Program, a gimnáziumokban. 2016.- tól a szakközépiskolák kötelező tantárgya az Etikus vállalkozás. Ennek megfelelően 2017.-ben elindítottuk a szakközépiskolai pedagógusok képzését – 500 tanár részére.

Nevelni, ösztönözni és segíteni kell a jelen és legfőbbképpen a jövő generációját, hogy az etikus szellemiség legyen kiindulópontja terveinek, cselekedeteinek! A jelen és jövő társadalom etikus magán és üzleti viselkedése, döntései határozzák meg fejlődés útját. Hiszünk az alapvető értékek, mint becsület, tisztesség, kitartás és alkotás pozitív hatásában és teremtő erejében.

„A cél terv nélkül, csupán kívánság”

KAPCSOLAT