Diákoknak

MICE Etikus Vállalkozói Ismeretek Program

(EVI)

A program 20 héten át, heti egy nap interaktív képzés keretében történik. Az előadásokat hazai és külföldi sikeres üzletemberek és gazdasági szakemberek tartják.


A képzés – etikus szemlélet

A képzés egyszerű, közérthető formában járja végig egy vállalkozás alapításának és működtetésének minden fontos területét. Megismerik a vállalkozási formák jellemzőit, az alapítás lépéseit, a szervezési és vezetési, működtetéssel, versenyhelyzettel kapcsolatos ismereteket. Piacelemzést-, a marketing alapfogalmait, üzleti terv készítésének módszereit, tehát mindazon kérdéseket, melyeket figyelembe kell venni egy vállalkozás indításakor.

Ki a vállalkozó, témakörben, bemutatja, hogy a vállalkozó az a személy, aki felismer, vagy megismer egy üzleti lehetőséget. Felépít, egy szervezetet (gazdasági vállalkozást) az üzleti lehetőség kihasználására. Vállalja az ezzel együtt járó kockázatot a várható szakmai, piaci, pénzügyi, társadalmi siker reményében, másfelől az élet vállalkozással kapcsolatos nehézségeire is igyekszik felkészíteni.

Eligazodást, ismereteket nyújt a képzés, a vállalkozások pénzügyi és számviteli rendszeréről, alapvető pénzügyi kimutatások (mérleg, eredmény-kimutatás, cash flow, hitel, saját tőke.), azok tartalmának, szerkezetének megismertetésével..Fontos a képzés etikus szemlélete.


Vizsga

A tanfolyam záró szakaszában, a fiatalok egy virtuális vállalkozást alapítanak, saját ötletük megvalósítására. Kialakítják a vállalkozás vezetését (3-5fő), meghatározzák a vezetői szerepeket és egy üzleti tervet készítenek. Az oktatás zárásaként a tanulok, az elkészített üzleti tervüket szóban és írásban bemutatják, osztálytársaik, szüleik előtt, sikeres vállalkozások vezetői meghívásával, létrehozott zsűrinek. Az elmúlt időszakban 600 diák végezte el a MICE tanfolyamát.

Az oktatás során a hallgatók részére biztosított saját kiadású kétnyelvű jegyzet.


Programterv

A vállalkozás alapjai, gazdasági környezet

Etika, morál és társadalmi felelősségVállalkozók: feladatok és jellemvonások

Brainstorming

Piaci szükségletek azonosítása

Kínálat-kereslet és a vállalkozó

Piacelemzés

Marketing mix

Helyszín

Tulajdonosi szerkezet

A franchise

Szervezeti felépítés

Alkalmazottakkal való kapcsolat

Indulótőke. A vállalkozás jellemzői

Könyvvitel, főbb pénzügyi kimutatások

Cash Flow és pénzügyi tervezés

A technológia és a vállalkozás

Stratégiai gondolkodás és tervezés

Fenntartható versenyelőnyök kiépítése

Üzleti terv készítése

Mészáros László álma magyar segítőinek munkájával kiegészülve, így vált valóra.

Jelentkezzen a programba

A MICE Etikus Vállalkozói Ismeretek Programba jelentkezéshez kattintson a kapcsolatfelvétel gombra.

KAPCSOLATFELVÉTEL
KAPCSOLAT