MICE Alapítvány és KKV Ház együttműködés

2023 Áprilisában közös együttműködés indult el a MICE Alapítvány és a KKVHáz – A Magyar gazdaság kávéháza, mint szervezet között. Közös céljaink között szerepel a kis és középvállalkozások támogatása, közös projektek megvalósítása. Egy jelentős együttműködés margójára.. A MICE Képzett Fiatalokkal a Jövőért és a KKVHÁZ 2023-ban megkötött együttműködési szerződése, a kis és középvállalatok gazdaságunkban betöltött szerepét kívánja erősíteni. A szerződő felek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az etikus üzleti magatartásnak, ezért fogadta el a MICE társelnöke a KKVHAZ felkérését az Etikai bizottsága vezetésére. A közös elképzelés a KKVHÁZ etikai programjába került megfogalmazásra. A vállalkozók számára az etika a partnerek iránt tanúsított, bizalmon nyugvó kötelesség, jogi tisztaság, bizalom és nyíltság. A mai gazdaság számos iparágra és ágazatra oszlik. Ugyanakkor mindig strukturális változást mutat, amelynek során régi vállalatok, iparágak és munkahelyeik tűnnek el, és újak jelennek meg. Az erős gazdaságot az jellemzi, hogy képesés kockázatos befektetéseket hajt végre új technológiákba, új piacokba és új üzleti modellekbe. Ehhez olyan állami innovációs, ipari és finanszírozási politikára van szükség, amely alakítja az ágazati és regionális strukturális változásokat, és elősegíti a jövő új vállalatainak és iparágainak fejlődését. A gyengébb piaci szereplőket, például kisvállalkozásokat és a középvállalkozásokat, a belföldi felhasználókat és a munkavállalókat meg kell erősíteni és védeni kell. A versenypolitikának fel kell lépnie a tisztességtelen verseny és a piaci erőfölénnyel való visszaélés ellen. A magas szintű környezetvédelmi előírások hozzájárulnak a jobb életminőséghez és biztosítják a hosszú távú jövőt. A vezérelv az a meggyőződés, hogy a versenyképes gazdaság összeegyeztethető a szigorú szociális, fogyasztói és környezetvédelmi normákkal. Kiemelt szerepe van a vezetők képzésének az egy életen át tartó tanulás szükségességének felismertetése érdekében. A MICE Képzett Fiatalokkal a Jövőért és a KKVHÁZ együttműködése képzéseivel, rendezvényeivel, egymás eseményeinek bemutatásával feladatot vállalni a következő időszakban. Zentai Gábor
kkvhazlogo-page-001
KAPCSOLAT