MICE képzések: Etikus vállalkozói ismeretek

Egyre szélesebb körök, korosztályok, társadalmi rétegek váltak érzékenyebbé a jelen gazdasági problémái iránt. Számtalan kérdés, ami ez idáig a szűkebb szakmai élet vitatott kérdései közé tartozott, ma már az általános érdeklődés homlokterébe került.

Fontos felismerés, hogy az oktatás, már fiatal korban ösztönözze a vállalkozói tudatosságot. Ez erősíti az egyén kezdeményezést, kreativitását és önbizalmát. Emiatt különös jelentőséggel bír a vállalkozói oktatás az általános iskolától az egyetemig. A fiataloknak képesnek kell lenniük arra, hogy a jövő vállalkozóivá váljanak. Ezt felismerve került be a vállalkozói ismeretek tantárgya, egyelőre a szakközépiskolák tananyagába.

A MICE Alapítvány 2003– tól indította el a 17-24 éves fiatalok üzleti életre való 20 hetes, térítésmentes felkészítését. Az elmúlt időszakban ezer fő felett vettek részt tanfolyamainkon. Olyan etikus vállalkozási tréning programon vettek részt, ahol megtanulhatták a személyes siker titkát, megtapasztalhatták az egyéniségek kibontakoztatásának bátorítását, toleranciát, önmeghatározást, kockázatvállalást, kitartást.

Pénzügyi és vállalkozási ismeretek tantárgy a szakgimnáziumokban

A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozó szakközépiskolákban elindult kötelező tantárgyként a pénzügyi és vállalkozói ismeretek képzés. Mivel ismerték és elismerték eddigi munkánkat, alapítványunkat az a megtiszteltetés érte, hogy felkérték a szakgimnáziumok tanárai közül kiválasztottak „Etikus vállalkozói ismeretek” 60 órás szakmai továbbképzés megszervezésére.

A Pénzügyi és vállalkozási ismeretek tantárgy új eleme a 2016. szeptemberében elindult szakgimnáziumi kerettantervnek. A tantárgy tanítása a többségében vegyes profilú szakképzési centrumokban vélhetően komoly gondokat vetett volna fel a humánerőforrás –ellátottság tekintetében. A vállalkozási ismeretek tananyag tartalmának oktatására szakszerűen felkészítő „Etikus vállalkozói ismeretek” pedagógus továbbképzés kellően mély ismeretanyagának elsajátítása után, a pedagógusok bátran vállalhatják a tanítását.

Fejlesztettük és aktualizáltuk a meglévő tananyagainkat, elektronikus és papíralapú formában. A képzés a szakközépiskolákban a 10. évfolyammán egy féléves, ez jelentős változás az eddigi 20 hetes tanfolyamainkhoz, illetve a gimnáziumok 11.-12. évfolyamára kidolgozott tananyagainkhoz képest.

2018. január végéig 500 fő felett végezték el az ország szinte minden részéről a szakképzési központok által beiskolázott résztvevők a továbbképzésünket. A megújított honlapunkon keresztül
miceprogram.hu és a Vállalkozás alapjai kétnyelvű tankönyvünket kiegészítő Üzleti képzés kézikönyvvel segítjük az oktatást. Feladatunknak tekintjük a tanárokkal a képzés utáni kapcsolattartást, a tananyag folyamatos aktualizálását és korszerűsítését.

Mit akarunk elérni a képzésünkkel?

Megértetni, hogy nem csupán üzleti oktatásról van szó, hanem arról, hogy felismertessük a tanulókban, ha nem akar sodródni az életben: és megvan az elszántsága, hogy felismerje a magában rejlő képességeket. Megvan benne az ismeretek megszerzése iránti elkötelezettség és igény, akkor céljait meg tudja valósítani. Ezért a vállalkozás fogalmát szélesebb összefüggésben értelmezzük, hogy felelős polgárként, szakmai pályán, vagy vállalkozóként az iskola elvégzése után elérje céljait és megvalósítsa terveit.

A képzésben résztvevők az iskolai pedagógiai munkájuk során, a tananyag leadásakor érjék el, hogy a diákok maguk fejlesszék az ötleteiket, vállalják magukra a kidolgozás felelősségét. Legyenek proaktívak, a kiválasztott partnerekkel alkotott 4-5 fős csoportokban érdeklődésének, tudásának megfelelően határozzák meg a vállalkozási ötletük megvalósításához szükséges szerepüket. A szakmai képzésen, arra készítettük fel a résztvevőket, hogy miként lehet ezeket az ismereteket a tantárgy keretében megszerezni.

A Pedagógusok felkészítése az etikus vállalkozás ismeretek tanítására megnevezésű akkreditált pedagógus továbbképzés öt alapvető tanulás célt határozott meg:

1. a kreativitás, az innováció és a vállalkozó készségek előmozdítása, tükrözni, megértetni és végrehajtani az oktatás kontextusában;
2.f elismeri a leckében a vállalkozói projekthez megfelelő lehetőségeket, kidolgozza és értékeli az ötletet;
3.ha van lehetősége(pl. szülő, vagy a térség ismert vállalkozójának felkérésével)szervezzen visszajelzési lehetőségeket az ötletek megvalósíthatóságáról gyakorlati szakemberektől;
4.az ötletek megvalósítására a kialakított csapatok készítsenek üzleti tervet és prezentálják azt a csapatban betöltött szerepük szerink, mint ügyvezető, kereskedelmi-, pénzügyi-, operatív vezető, stb.
5. a kidolgozott írásos üzleti terv és a prezentáció értékelése.

A képzés a vállalkozói szellemet nem elszigetelt készségként, hanem többek között a kreativitás, a technológiai tudatosság és a projektmenedzsment kulcskompetenciáit igénylő kompetenciaként kezeli. A sikeres felkészítés eredményképpen sem helyi, sem rendszerszintű kritika nem érte a tantárgy bevezetését. Sőt, a pénzügyi tudatosságra nevelés fontosságát felismerve számos szakmai szervezet támogatja a gimnáziumi tantervbe történő bevezetését is.
A tantárgy újdonsága lehetővé tette a felkészítés módszertani frissítését is. Így több évtizedes lemaradást átugorva a tantárgy igazán modern eleme a középiskoláknak.

Zentai Gábor

KAPCSOLAT