A MICE missziója

A MICE Program Alapítvány küldetése, hogy tudatosítsa az etikus magatartás, szellemiség fontosságát és építő jellegét az üzleti és vállalkozó életben.


A világ fejlődésének, az emberiség életének minőségi és technikai javulásának titka az alapvető emberi értékekben van. Örök értékek, mint tisztesség, becsület, emberségesség, kreativitás, tudásvágy, tenni akarás mozgatják, hajtják előre az emberiséget a haladás, fejlődés útján. A haladás, fejlődés alappillérei és építő elemei maga az ember. Az ember segítőtámasza az etikus szellemiség, magatartás és cselekvés.

Nevelni, ösztönözni és segíteni kell a jelen és legfőbbképpen a jövő generációját, hogy az etikus szellemiség legyen kiindulópontja terveinek, cselekedeteinek! A jelen és jövő társadalom etikus magán és üzleti viselkedése, döntései határozzák meg fejlődés útját.

A MICE - Meszaros International Center for Entrepreneurship – alapítvány felvállalta és kötelességének érzi, hogy magas szinten támogassa, segítse a fiatalok és a jelenlegi generáció etikus üzleti képzését.

Sokat gondolkodtunk, vajon hogyan lehetne minél több Magyar fiatalt bevonni a programba térítésmentesen, hogy családjukat ne terhelje túl a képzés finanszírozása. Megszületett a megoldás, a MICE Foundation magyarországi tagszervezete, A Képzett Fiatalokkal a Jövőért! – MICE Program Alapítvány. A MICE Alapítvány egyet jelent Mészáros László magyar származású, amerikai üzletember álmával, magyarság iránti elkötelezettségével és az üzleti képzés fontosságába vetett hitével.

Mészáros László létrehozta a MICE-VTP Vállalkozói Tréning Programot azzal a céllal, hogy vállalkozói, üzleti ismeretek átadását biztosítsa a magyar fiatalok számára. A tréningprogram elsősorban az etikus vállalkozás alapismereteit tanítja egyedülálló és izgalmas módon. A tananyagunk egyetemi szintű alapokra van felépítve.

A MICE Foundation Inc. már 2003-ban megindította Budapesten az első programját az érdeklődő magyar fiatalok számára. 2013. óta a Nemzeti alaptanterv szabad órakeret terhére választható a MICE-VTP Vállalkozói Tréning Program, a gimnáziumokban. 2016.- tól a szakközépiskolák kötelező tantárgya az Etikus vállalkozás. Ennek megfelelően 2017.-ben elindítottuk a szakközépiskolai pedagógusok képzését – 500 tanár részére.

Hiszünk az alapvető értékek, mint becsület, tisztesség, kitartás és alkotás pozitív hatásában és teremtő erejében.

„A cél terv nélkül, csupán kívánság”

KAPCSOLAT